نکاتی کاربردی برای بالابردن کیفیت در جوجه‌کشی
رضا موتوری
جمعه 2 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 03:52 ق.ظ
سلام
یکی از کفترام نیو کاسل به پاهاش و کتش زده الانم تخم گذاشته چیکارش کنم جداش کنم یا بزارم بخوابه رو تخمش .
متشکرم
پاسخ:
ﺳﻼﻡ ﺟﺪا و ﻗﺮﻧﻂﻴﻨﻪ اﺵ ﻛﻦ
mohamad javad
پنج‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 02:26 ب.ظ
شرمنده می شه جوابو بگی اخه جوابو پیدا نکردم ممنون
پاسخ:
خ:

ﺩﺭﻭﺩ. اﻭﻝ اﺯ ﻫﻤﻪ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮا اﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﻬﺎﺭ ﺟﻓﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﺩﻭﻡ ﺑﺮاﻱ ﺟﻔﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻔﺘﻬﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺟﻔﺘﻜﻦ ﻗﺮاﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺩاﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩاﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺩاﺭﻧﺪ.
mohamad javad
پنج‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 12:18 ق.ظ
سلام چندتا کبوتر دارم وباهم جفت نمشوند ماده هام نررارومیزنن ویکیش غرغرمی کنه یعنی بابقیه دعوامی کنه الان یکی دبگه از ماده ها فقط توخونه ولی جفت نداره بهم بگین چی کارکنم یکم دقیق ترتوضیح بدین .........من یه بار دیگه سوالو پرسیدم ولی ارسال نشد ممنون
پاسخ:
ﺟﻮاﺏ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻛﺎﻣﻨﺖ اﻭﻝ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ
علیرضاازشمیران
چهارشنبه 30 دی‌ماه سال 1394 ساعت 05:37 ب.ظ
سلام خدمت جناب آقای ضیا؛

من بسیارشرمنده ام که اینهمه مزاحم جنابعالی می شوم ولی چه کنم که پرسشهای جدیدی برام پیش می آید،درمورد دوپرسش قبلی که فرمودیدماده تاچندروزبه جوجه هادون میده وبعدآنهارارهامیکنه ؛آیامیشودبعداز اون مدت جوجه هاروبصورت دستی دون بدم ،درنهایت ماده چندروزبه جوجه هامیرسه؟

خیلی خیلی وبی نهایت ازلطف حضرتعالی ممنونم؛باآرزوی بهترینهابرای شما.
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﺎﻥ ﻫﺪﻑ اﻳﻦ ﻭﺑﻼﮒ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎ ﺟﻮاﺏ ﺑﺪﻩ. اﮔﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﺭﻣﺎﻥ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺷﻴﺮ ﺩاﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺩاﻥ ﺩاﺩﻥ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭا ﻭﻝ ﻛﻨﻪ ﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺎﻳﺸﺎﻥ, ﺑﺰﺭﮔﺸﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ. اﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻮاﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﮕﺬاﺭﺩ. و اﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻧﺸﺎﻥ ﻫﺴﺖ
علیرضاازشمیران
سه‌شنبه 29 دی‌ماه سال 1394 ساعت 07:46 ب.ظ
باسلاموعرض ارادت واحترام؛

باتشکرازپاسخ سریعتون ،بسیارسپاسگذارم،درخصوص کبوترهای مزبور،آیامیشودهردوجوجه را(یکی ازآنهاامروزازتخم خارج شد)زیریکجفت کبوترکه چهار،پنج روزاست که تخم گذاشته اندقرارداد آیاجوجه هارامیپذیرند،ودرصورت پذیرش نسبت به تولیدشیرمخصوص ،مشکلی پیش نمی آید.

باسپاس فراوان
پاسخ:
ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﺎﻥ,
ﺷﺎﻳﺪ اﻧﻬﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﺭا ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ اﻣﺎﺑﺪﻧﺸﺎﻥ ﺷﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻜﺮﺩﻩ. ﺑﺮاﻱ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺮﻱ ﺟﻮﺟﻪ اﺯ ﻧﻆﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺧﺘﻼﻑ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
علیرضاازشمیران
سه‌شنبه 29 دی‌ماه سال 1394 ساعت 10:34 ق.ظ
باسلام وعرض احترام ؛

شوربختانه نریک جفت کبوترکه جوجهایشان دارندازتخم خارج می شوند(یک روزدیگر)ازلب بام پریدوچون قیچی بود(دوتیز،دوتیز) به بامهای پایین همسایگان افتادومن دسترسی به آن نرنداشتم، آیاماده جوجه هارابزرگ خواهدکرد؟
آیامی شودجوجه هاراتقسیم کردوهریک رازیریک جفت کبوتردیگرکه فاصله ی جوجه هایشان دوسه روزاست گذاشت ؟
یک جفت کبوتردیگرهستندکه یکی ازجوجه هایشان درآمده وتخم دیگرخراب شده ولی فاصله سنی این جوجه باآن دوجوجه 5روزاست،باتوجه به بحث شیرکبوترآیامیشود یکی از جوجه هایاهردورازیر این یک جفت گذاشت،آیاقبول میکنند؟

باسپاس ازاینکه وقتتون رودراختیاربنده می گذارید
پاسخ:
ﺩﺭﻭﺩ,
ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﺑﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﻭاﻗﻌﻪ. ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻧﻬﺎ ﺭا ﻭﻝ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭا ﺯﻳﺮ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﻤﺴﻦ ﺩاﺭﻧﺪ ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ. ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﭘﺮ ﺩﺭﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ اﻧﻬﺎ ﺭا ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
امیر
سه‌شنبه 29 دی‌ماه سال 1394 ساعت 02:39 ق.ظ
با عرض سلام و خسته نباشید. تخم کبوتر بخارانجفی خریداری کردم که با توجه به قیمت کبوتر بالغ همین تخمها هم برام هزینه داشت گذاشتم زیر کبوتر حمال خوب ولی متاسفانه یکی از آشنایان وارد گنجه شد و کبوتر ماده ترسید و جلد هم نبود رفت و تخم رو زیر کبوترایی گذاشتم که تخمشون با این تخمها 8 روز اختلاف دارن. موقع به دنیا اومدن این جوجه ها هنوز شیره چینه دانشون ایجاد نشده با توجه به معلومات من. سوالم اینه بهترین راه تغذیه چیه؟ آیا میتونم از سرلاک انسانی استفاده کنم براشون؟ سوال اخر اینکه این کبوترام که تخم زیرشون گذاشتم والدین خوبی هستن. ایرادی داره با سرنگ غذا به جوجه بدم ولی بذارم زیرکبوتر بمونن و همونجا گرم بشن یا اینکه باید جداشون کنم کلا؟ آیا والدین جدید شروع به تغذیه اونها بدون شیره چینه دان نمیکنن که باعث مرگشون بشه؟ عذرمیخوام خیلی سوال کردم
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺭاﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ. ﺳﻤﺎ ﺳﺮﻻﻙ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭا اﻣﺘﺤﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺟﻮاﺏ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻭاﻟﺪﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﺎ ﺩاﻧﻪ ﺩﺭﺷﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺸﺖ
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭا ﺟﺪا ﻧﻜﻨﻴﺪ اﻣﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺗﺎ ﺭﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺩاﻥ ﻧﻤﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻤﻜﺸﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ.
امیر
یکشنبه 27 دی‌ماه سال 1394 ساعت 12:43 ق.ظ
با عرض سلام و خسته نباشید. تخم کبوتر بخارانجفی خریداری کردم که با توجه به قیمت کبوتر بالغ همین تخمها هم برام هزینه داشت گذاشتم زیر کبوتر حمال خوب ولی متاسفانه یکی از آشنایان وارد گنجه شد و کبوتر ماده ترسید و جلد هم نبود رفت و تخم رو زیر کبوترایی گذاشتم که تخمشون با این تخمها 8 روز اختلاف دارن. موقع به دنیا اومدن این جوجه ها هنوز شیره چینه دانشون ایجاد نشده با توجه به معلومات من. سوالم اینه بهترین راه تغذیه چیه؟ آیا میتونم از سرلاک انسانی استفاده کنم براشون؟ سوال اخر اینکه این کبوترام که تخم زیرشون گذاشتم والدین خوبی هستن. ایرادی داره با سرنگ غذا به جوجه بدم ولی بذارم زیرکبوتر بمونن و همونجا گرم بشن یا اینکه باید جداشون کنم کلا؟ آیا والدین جدید شروع به تغذیه اونها بدون شیره چینه دان نمیکنن که باعث مرگشون بشه؟ عذرمیخوام خیلی سوال کردم
پاسخ:
ﺳﻼﻡ.
اﻣﻴﺮ ﺟﺎﻥ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﻧﻤﻴﺸﻪ. اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﻴﺰﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﺑﻲ اﻃﻼﻋﻢ. ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﺮﻳﺰﻩ ﻏﺬا ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﺖ.
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ
اشکان
شنبه 26 دی‌ماه سال 1394 ساعت 04:54 ب.ظ
با سلام.من میخوام چندتا بلدرچین بگیرم و ازشون جوجه بگیرم و بعضیا میگن الان زمستونه میمیره.یه قفس بزرگ زمینی هم گیراوردم که بندازمشون اون تو.آیا تو زمستون دوام میارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
ﺳﻼﻡ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻠﺪﺭﭼﻴﻦ اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪاﺭﻡ
علیرضا
شنبه 19 دی‌ماه سال 1394 ساعت 09:14 ب.ظ
با سلام خدمت شما
من یک جفت کفتر دارم که هردفه بعد از اینکه جوجه ازتخم بیرون اومد دوباره باهم جفتگیری میکنند و دقیقا بعد از ۵۰روز تخم جدید میگذارن
البته من هم تامیتونم تقویتشون میکنم و با گل شور ،ارزن ، گاودونه ، ذرت و قره ماش ازشون پذیرایی میکنم اما میخواستم بپرسم انقد سریع دوباره تخم میگذارن براشون ضرری نداره؟اگه راهی برای تقویت بیشترشون هست لطفا کمکم کنید.با تشکر فراوان
پاسخ:
ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰ ﺳﻼﻡ,
اﻳﻦ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺶ اﺯ ﺣﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﻟﻂﻔﺎ ﮔﺎﻭﺩاﻧﻪ و ﻗﺮﻣﺎﺵ ﺭا ﻛﻢ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻭﻳﺘﺎﻣﺒﻦ ﻫﻢ ﻧﺪﻫﻴﺪ. و ﺗﺎ ﺑﻬﺎﺭ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ
رضا
جمعه 18 دی‌ماه سال 1394 ساعت 02:49 ب.ظ
سلام. من یه کبوتر دارم که نوک بالاییش ضربه خورده و جدا شده.غذا نمیتونه بخوره. چکارش کنم؟ با تشکر از سایتتون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
اﮔﻪ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﺪ ﻟﻂﻔﺎ ﻋ کﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ. Hamidzia@hotmail.com
سروش
جمعه 18 دی‌ماه سال 1394 ساعت 03:30 ق.ظ
سلام مجدد دوست عزیز،میشه بگین کبوتر با نژادهای مختلف میتونن جفت بخورن و تخمشون نطفه داشته باش؟(برای مثال پلاکی با کبوتر تهرانی)
پاسخ:
ﺩﺭﻭﺩ,
ﺑﻠﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻛﺒﻮﺗﺮﻱ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺪﻉ ﺩﻳﮕﻪ ﺟﻔﺖ ﺑﺨﻮﺭﻩ و ﻧﻂﻔﻪ ﺩاﺷﺘﻪ ﺒﺎﺷﻪ
ابوالفضل<دوست همیشگی>
چهارشنبه 16 دی‌ماه سال 1394 ساعت 05:13 ب.ظ
سلام یه جوجه کفترام دون خور شده بعدش فرار کرد رفت خونه یکی با دعوا گرفتمش طرف چند تا بالاشا کنده مشکلی براش پپیش نمیاد
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺟﺎﻥ ﺧﻴﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﭘﻴﺲ ﻧﻤﻴﺎﺩ
علیرضاازشمیران
پنج‌شنبه 3 دی‌ماه سال 1394 ساعت 09:26 ب.ظ
باعرض سلام وتحیت وآرزوی تندرستی وشادابی برای حضرتعالی ؛
فکرمیکنم پنج ،شش روزی مترونیدازول به آن دادم.
پاسخ:
ﺩﺭﻭﺩ,
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻴﺪاﺯﻭﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ
علیرضا
چهارشنبه 2 دی‌ماه سال 1394 ساعت 09:22 ب.ظ
باعرض سلام خدمت جناب آقای ضیاایام به کام وسایه ی عالی مستدام ،
غرض ازمزاحمت دوباره این است که پیرو پرسش ازجنابعالی درموردجوجه کبوتری که به بیماری تریکوموناس مبتلاست حسب تجویزشمابه کبوترمزبورروزی یک چهارم فرص مترونیدازول 250خوراندم که درابتدانشانه های بهبودی درآن پدیدارشد،وتکه های چرکین روبه خشک شدن نهادولی فردای آن روزجوش هادردهانش بیشترشد
لطفا"راهنمایی فرماییدکه چکارکنم ؛آیاداروراعوض کنم؟
چه داروی دیگری راتجویزمیکنید؟
باسپاس فراوان
پاسخ:
ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﺎﻥ,
ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻴﻣﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﻭﻧﻴﺪاﺯﻭﻝ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮﺩﻩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ ﺭﻭﻧﻴﺪاﺯﻭﻝ ﺭا اﻣﺘﺤﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻣﺘﺮﻭﻧﻴﺪاﺯﻭﻝ ﺩاﺩﻳﺪ?
poya
چهارشنبه 2 دی‌ماه سال 1394 ساعت 06:03 ب.ظ
سلام یه کفدرجفت دارم سه ماهه دارمشون ولی تا الان حتی یه دونه تخم نزاشتن لطفا کمک کنید چون دارم دیونه میشم
پاسخ:
ﺳﻼﻡ ﭘﻮﻳﺎ ﺟﺎﻥ,
ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪﻣﺸﻜﻞ ﭼﻴﻪ . ﺗﺎ ﺑﻬﺎﺭ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ و اﻭﺗﻮﻗﺖ ﺟﻔﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻌﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭا اﻋﻼﻡ ﻛﻨﻴﺪ
علی
پنج‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 06:33 ب.ظ
سلام یکی ازکفترامو نیو کاسل گرفته ولی فقط سرش گیجه واز نوکش اب نمیاد میخواستم بدونم که خودش خوب میشه یانه
پاسخ:
ﺩﺭﻭﺩ,
ﻣﺘﺎﺳﻐﺎﻧﻪ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﻭاﮔﻴﺮﺩاﺭﻩ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻘﺒﻪ ﺳﺮاﻳﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺟﺪاﺵ ﻛﻨﻴﺪو ﻧﺨﻴﺮ ﻓﻠﺞ ﻣﺒﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻨﺪﺭﺕ ﺧﻮﺏ ﻣﻴﺸﻦ
بهنام
دوشنبه 23 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 06:32 ب.ظ
سلام خسته نباشید.
کفترای من جوجه ها رو ک در میاد از تخم 3روز میخوابن روش ولی صبح ک بیدار میشم میبینم رو جوجه ها نخوابیدن و جوجه ها تلف میشن .بنظرتون باید چیکار کرد؟
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛاﺭ ﺟﺪا ﻛﺮﺩﻥ و ﺗﺎﺑﻬﺎﺭ ﺻﺒﺮ ﻛﺮﺩﻧﻪ
محسن
یکشنبه 22 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 04:57 ق.ظ
سلام داداش گلم پرچمت بالاس. رفیق من یه جفت کفتر دارم اینا جفت خوردن تخم گذاشتن تو این سرما فک نمیکردم در بیاد ولی در اومد یکیش الان هنوز رو اون یکی تخم میخابن سوال اینه الان از تخم دوم 18روز گذشته آیا جوجه ها با هم به دنیا میان یا نه مثل تخم گذاشتن دو روز بعد تخم دوم به دنیا میاد البته من نمیدونم کدوم تخم به دنیا آومده نظرت چیه راستی اگه تلگرامتو داشتم خیلی خوب میشد واسه کار ضروری
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
اﮔﻪ ﺗﺨﻢ ﺩﻭﻡ ﺧﺮاﺏ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩ.
اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺭﻩ ﻣﻨﻪ4162781125
علیرضا
شنبه 21 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 11:58 ب.ظ
سلام جناب ضیائی مطالب سایتتون واقعاعالیه اگه ممکنه لطف بفرماییدبه دوسئوال زیرپاسخ بدید و منو راهنمائی بفرمایید؛
1-متا سفانه یکی ازجوجه هاآبله گرفت وبااینکه به اودارودادم ولی نوک بالایش تاحدود بینی افتاد که این موضوع باعث شده نتواند دون بخورد آیا راه حلی برای این مشکل پیشنهاد می کنید.
2-برای بیماری تریکو موناس ( تکه های پنیری شکل زرد رنگ ) چه دارو و درمانی راتوصیه می فرمایید.
باسپاس فراوان
پاسخ:
ﺩﺭﻭﺩ,
ﻣﺘﺸﻜﺮ اﺯ ﺗﻮﺟﻬﺘﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﺎﻥ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ اﻭﻝ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ,ﺭاﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻜﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ,ﺩﺳﺖ ﺩاﻥ ﺑﺪﻫﻴﺪ و,ﻳﺎ ﺟﻮﺟﻪ اﺭ ﺩﺭ ﺳﻂﻞ,ﺩاﻥ ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩﺵ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﻙ ﺯﺩﻧﻬﺎﻱ ﻣﻜﺮﺭ ﺩاﻥ ﺑﺨﻮﺭﺩ. اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺭاﻫﻲ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺮﺳﺪ.
ﺩاﺭﻱ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺘﺮﻭﻧﻴﺪاﺯﻭﻝ ﻳﺎ ﺭﻭﻧﻴﺪاﺯﻭﻝ ﻭﻳﺎ ﻳﻜﻲ اﺯ اﻗﻮاﻣﺸﺎﻥ ﻫﺴﺖ. ﺩﻭﺯ ﺁﻥ ﺭا ﺑﺎﻳﺪ ﺩاﻣﭙﺰﺷﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ
پویا
شنبه 21 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 07:52 ب.ظ
سلام نه بار اولی که پیش من تخم گذاشتن هنوز جوجه ازشون نگرفتم العان بیست روزه گرفتم ده روز بعداز خریدن تخم کردن وسه روز گذشته بود از تخم گذاریشون کفتر جدید اوردم باهم چندروز که کفترای جدید میومدن از چوب پایین باهم دعوا میکردن وکبوتر دم چتری نر صدا از خود درمیورد جاشونم دومتر در دومتر است ارتفاشم دومتره به نظر شما تخم کبوتر دم چتری چیری میشه ؟؟؟گرم متوجه نمیشین شمارتونو بدین تو واتساپبراتون توضیح بهتری بدم
پاسخ:
ﺳﻼﻡ.
اﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻨﺪﻩ اﺳﺖ. 4162781125. ﻃﺮﻳﻖ اﺭﺗﺒﺎﻁ,اﺯ,اﻳﺰاﻥ ﺭا ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ.
پویا
جمعه 20 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 03:47 ب.ظ
سلام من یک جفت کبوتر دم چتری دارم که حدوده دهروزه تخم کردن وقتی که چهار پنج روز بود تخم کرده بودم یک جفت کبوتر اسبی اوردم چندروز اول مایه کفتر ونر کفتر دنبال کفتر های اسبی میکردن ولی العان بهتر شدن به نظر شما مشکلی در جوجه کشی به وجود نمیاد ایا جوجه ها سالم هستن وچیمیشه که کبوتر تخمش جوجه نمیشه ؟؟؟؟؟
پاسخ:
ﺳﻼﻡ ,
اﮔﻪ ﺟﺎﺷﻮﻥ ﺑﺰﺭﮒ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺩ.
ﺩﻻﻳﻞ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩاﺭﻩ. ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻴﻪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﺩﺭ ﻧﻤﻴﺎﺩ
علیرضا
چهارشنبه 18 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 09:27 ب.ظ
سلام مطالب جالب ومفیدی فرمودید سپاسگذارم .
پاسخ:
ﺩﺭﻭﺩ ﻣﻨﻬﻢ اﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاﺭﻡ
mohammadq
دوشنبه 16 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 12:43 ق.ظ
سایتتون واقعا عالیه
پاسخ:
ﺩﺭﻭﺩ,
ﻣﺘﺸﻜﺮﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰ. ﻟﻂﻒ ﺩاﺭﻳﺪ
محمد
شنبه 14 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 01:08 ب.ظ
سلام باید چیکار کنم که کفترحمل جوجه غریبه رو غذابده
پاسخ:
ﺳﻼﻡ. ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﭘﺮ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ اﻛﺜﺮ ﺩاﻳﻪ ﻫﺎ ﺩاﻥ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪﺷﻮﻥ ﺯﻳﺮ ﺩاﻳﻪ و ﺯﻳﺮ ﻧﻆﺮ ﺩﻟﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪﺷﻮﻥ ﻣﻂﻤﻴﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﺩاﻥ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
حامد
سه‌شنبه 3 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 07:42 ب.ظ
سلام. ممنون از سایت خوبتون.یکی از پا های کبوترم نیمه فلج شده. احتمال دادم نیوکاسل باشه جدا کردم و انتی بیوتیک فلورا دادم به بقیه مابقی کبوتر مشکوک هم جدا کردم. ولی فضله کبوتر اصلا سبز نیست یکسره تقویت می کنم. این کبوتر قیمتی هست وخیلی کمیاب و ماده هست آیا خوب میشه. اگه این طوری بمونه تخم هم می کنه
پاسخ:
ﺳﻼﻡ ﺣﺎﻣﺪ ﺟﺎﻥ,
ﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ ﻧﻴﺴﺖ. ﺳﻠﻤﻮﻧﻼﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻂﺮ ﻧﺎﻙ اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺭﺩ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺧﻮﺏ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ,ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻛﺮﺩﻧﺶ اﺳﺖ. ﺩاﺭﻭی ﺑﻴﺘﺮﻳﻞ ﺭا اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺎﻳﺮ ﮔﺬاﺭ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
محمد
سه‌شنبه 26 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 08:50 ب.ظ
سلام میگم من الان چند ماه از کفترام بچه میکشم دون خور که میشم میمیرن علتش چیه
پاسخ:
ﺳﻼﻡ.
ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻪ. ﻋﻜﺲ اﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﻟﻂﻔﺎ
محمد جواد س
سه‌شنبه 26 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 05:35 ب.ظ
سلام میخواستم بدونم با چه رنگی پر کبوترامو رنگ کنم آیا رنگ مخصوصی برای آنها وجود داره ؟ از رنگ معمولی هم میتونم استفاده کنم
ش
یکشنبه 17 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 08:28 ق.ظ
عالیه دستت درست
پاسخ:
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ. ﻟﻂﻒ ﺩاﺭﻳﺪ
مرتضی
شنبه 16 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 12:24 ب.ظ
سلام خسته نباشید
می خواستم بدونم کفتر چتن پریدنش چطوریه؟
آیا شبیه کفتر تهرونیه؟
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ اﻳﻨﻨﮋاﺩ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﺸﻨﻴﺪﻡ. ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ.
محمد جواد س
پنج‌شنبه 14 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 05:47 ب.ظ
سلام چند روز طول میکشه که تخم ها جوجه بشه
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
اﺯ ﺭﻭﺯﻱ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﺩﻭﻡ ﺭا ﻣﻴﮕﺬاﺭﺩ 17 ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻝ ﻣﻴﻜﺸﺪ
عارف
چهارشنبه 13 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 12:32 ق.ظ
سلام متشکرم از نکات بسیار ظریفتون بازهم متشکرم عالی بود عارف هستم از علی آباد کتول
پاسخ:
ﺳﻼﻡ ﻋﺎﺭﻑ ﺟﺎﻥ,
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺬﺗﺎﻥ ﻗﺮاﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺑﺎﺷﻴﺪ
hamid
یکشنبه 10 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 11:10 ب.ظ
سلام خسته نباشید من تا حالا کفتر نداشتم یک ماه پیش ۲ تا خریدم و تخم گذاشتن الان یکیشون در امده الان هوا سرد شده من بیرون نگهداری میکنم توی قفس جفت کنی چوبی دورش پلاستیک کشیدم روشونم یه ملافه انداختم میخواستم بدونم تو هوای سرد جوجه ها اذیت نمیشن چیکار باید بکنم ممنون میشم راهنمابیم کنید من اصلا تجربه ندارم خیلی ممنون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﺑﻪ ﻧﻂﺮ ﻣﻴﺮﺳﻪ ﺧﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻱ. ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻢ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﺩ.
مرتضی
یکشنبه 3 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 09:05 ب.ظ
سلام یه کفتر سفید صید کرم
دور چشمش یه حلقه قرمز داره فکر کنم کرمونی باشه
شما در مورد کفترای کرمونی اطلاعاتی دارین؟
پاسخ:
ﺳﻼﻡ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻴﺮ اﻃﻼﻉ ﻧﺪاﺭﻡ
محمد
پنج‌شنبه 30 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 07:37 ب.ظ
سلام من 3جفت دارم ی جفت سیم ماش .ی جفت کل دار . ی جفت که نرش زاغ سبزو ماده سوسکی ولی جفت گیری نمیکنن ولی نرها خوب میقرن ماده هیچ کاری انجام نمیدن
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰ, اﻻﻥ ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮﻱ و ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺎﺭ ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ ﻟﻂﻔﺎ.
مرتضی
دوشنبه 27 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 10:07 ب.ظ
سلام خسته نباشید
من که از جوجه کشی کفتر شانس ندارم هر چی جوجه داشتم تا حالا مردن به غیر دو یا سه تا یکم که بزرگ میشن کم کم ضعیف میشن می میرن
شما چندتا کفتر داری جوجه کشی می کنی یا هوای هستن ؟
پاسخ:
سلام مرتضی جان.
متاسفانه جایتان برای اینکار خوب نیست. بهتر است ببهکسی که وارد است و در دسترس میباشد جایتان را نشان داده و مشورت کنید.
موفق باشید.
...
دوشنبه 27 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 05:03 ب.ظ
سلام ،یکی از کبوترهام،سینش خس خس میکنه،ولی اثار زخم در گلوش نیست،به توصیه بعضی ها،قرص تتراسایکلین رو تو حلقش ریختم،ولی بعد از این که خورد شروع کرد به سک سکه و حالا بدترشد،هی چرت میزنه و غذا هم نمیتونه بخوره،داره ضعیف میشه،باید چیکار کنم،یکسره سک سکه میکنه،و گوشه گیر شده
پاسخ:
سلام،
دوست عزیز داری این بیماری مترونیدازول یا رونیدازول و یا یکی از مشتقتش است.
سریعتر تهیه کنید.
matin
یکشنبه 26 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 12:12 ب.ظ
تشکر از زحمت هایتان متین هسم از بندر ترکمن
پاسخ:
ﺳﻼﻡ ﻣﺘﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰ,
ﻣﻨﻬﻢ اﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﻟﻂﻔﺘﻮﻥ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ. ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻮﻳﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
matin
یکشنبه 26 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 12:07 ب.ظ
تشکر از زحمت هایتان متین هسم از بندر ترکمن
هستی
سه‌شنبه 21 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 04:50 ب.ظ
علی
شنبه 18 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 06:47 ب.ظ
سلام می خواستم بدونم که قیمت زاغ کاکلی خوب توی کانادا چقده
پاسخ:
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﺪاﺭﻩ
سپهر
جمعه 17 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 10:33 ب.ظ
سپهر:سلام خاستم تشکری کنم از زحماتتون
پاسخ:
سلام سپه جان،
قابل شما را نداره. لطف شما و دوستان دیگر خستگی را از تم ما در میاره.
پیروز باشید.
نسیم
جمعه 17 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 08:10 ب.ظ
سلام خواهش میکنم زودجوابمو بدید
سه تا کبوتر دارم یدونشو شکار کردم که سرخ دم سفیده ماده هم هست
یدونه نر خال پیس و یدونه ماده که خال پیس و طوقی ناخالص
و همه نوع قاطی دارم شاید گردن برنجی باشه(نمیدونم)
حالا دم سفید یه روز رفت و دوباره امروز اومد
پنجاه تا هم مرغ دارم حالا کبوترا رفتن تو اتاقک مرغا که
دو متر در دو متره اتاقک گرد و خاک زیاد داره اونا مریض
نمیشن؟بعد اون خال پیس و قاطی درست نمیدونم شاید باهم
جفت شده باشن جفت گیریشونو تا حالا ندیدم زیاد نمیرم پیششون
کدوما رو باهم جفت کنم که جوجه های قشنگ بده
ممنونم واسه سایت خوبتون
پاسخ:
سلام نسیم جان،
متاسفانه تداخل کبوتر با مرغ برای هیچ کدومشون خوب نیست. لطفا جدا شون کنید. متاسفانه کبوتر هایی را که نام بردید هیچ ارتباطی به هم ندارند و وقتی با هم جوجه بدهند هر رنگ و هر شکلی ممکنه در بیان. بنابر این زیاد بهش فکر نکنید. بگذارید خودشون باهم جفت بخورند و جوجه بدن. همه جوجه ها زیبان.
علی
جمعه 17 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 07:25 ب.ظ
سلام یه زاغ کاکلی گرفتم می خواستم بدونم که به نظرشما با چه کفتری جفتش کنم
پاسخ:
سلام علی جان،
زاغ کالکی را فقط با زاغ کاکلی جفت کنید.
محمد
پنج‌شنبه 16 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 03:56 ب.ظ
سلام چندهفته ای کفترهایم تخم نمی ذارن وقبلا تخم می گذاشتن به نظر شما جای بزرگ برای کفترخوبه مثل یه اتاق واینکه راهکاری بهم بدید تخم بگذارند وتخمشان بچه شودیعنی بچه هایشان هم نمیرند مرسی
پاسخ:
سلام،
جای بزرگ خوب است اما ضروری نیست. فضا باید کافی باشد. در ضمن الان دیگر فضل جوجه کشی نیست. پس لطفا جدایشان کنید و تا بهار ضبر کنید. موفق باشید
مهدی
جمعه 10 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 10:01 ق.ظ
من یه جفت کفتر آوردم قبلا دو تخم میزاشت الان یکی ماده جوانه ایراد از چیه
پاسخ:
ماده شما ضعیف شده. جدایش کنید و تا بهار سال آینده جفتش نکنید.
مرتضی
سه‌شنبه 7 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 11:01 ب.ظ
سلام خسته نباشید
چطوری به جوجه کفتر غذا بدم؟
من الان با یه دستم پایین نوکشو فشار می دم تا نوکش باز بشه بعد با اون دست دیگم غذا رو می ریزم توی دهنش
روش دیگه ای هم هست؟
پاسخ:
سلام .
بله همینطوریه.

البته اگر بتونی دان را در دهان خودتون بکنید و نوکش را در هانتون گذارید خورش راحتر تر میخوره.
علی
دوشنبه 6 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 02:20 ب.ظ
سلام جوجه کفتر ازهمان اول که ازتخم درامده بعد چند ماه قادربه تخم کردن است
پاسخ:
سلام.
معمولا ۶ ماه طول میکشد
علی
یکشنبه 5 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 08:58 ب.ظ
سلام کفترپرشی قیمت هاش فرق میکنه لطفاقیمت کفترپرشی رابگید یه جارفتم میگفت ۵۰هزارتومن ویه جاهم همون کفتررامیگفت۲۰۰هزارتومن درضمن من میخوام کفتربگیرم به نظرتون کفترخوب باقیمت مناسب چی بگیرم میخوام کفتر تهرونی بگیرم که بپره اگه کفترخوبه ذات داره بپرمیشناسید لطفا اسمش رابگیدخیلی ممنون ازسایت خوبتون
پاسخ:
سلام علی جان،
من با قیمتهای کبوتر در ایران اشنایی ندارم. از نطر من هر کبوتری میتونه خوب و ذات دار باشه. و بقول معروف سلیقه افراده که کبوترهایی با رنگای متفاوت نگه میدارند. تنها چیزی که میتونم عرض کنم اینه که از کبوتر دار معتبر کبوتر بگیرید. و حتما زیر پاش بشینید و پرشس را نگاه کنید.
شایان
شنبه 4 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 11:57 ب.ظ
سلام من چندتاکفتربدرنگ دارم چندوقته سنگین شدن نمیپرن چیکارکنم که سبک شن وبپرن البته من روزی ۱باربیشتردونه بهشون نمیدم ولی سنگینن درضمن اگه میدونیدکفتربدرنگ چندساعت به چندساعت دونه بخوردبگیدخیلی ممنون ازسایت خوبتون
پاسخ:
سلا،
شایان جان من کبوتر بدرنگ را نمیدونم چیه.
مقدار دانشان را به ۲۰ گرم برای هر کبوتر نزول بدهید. و مرتب بپرانیدشان تا سبل بشوند.
<<    1    2    3    4    5    ...    13    >>
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

مهر ورزیده، فقط در باره‌ی متن یادداشت نظر بدهید.


نام :
ایمیل:
تارنما:
[حذف مشخصات]
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد