نکاتی کاربردی برای بالابردن کیفیت در جوجه‌کشی
حسین
جمعه 16 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 09:55 ب.ظ
سلام خوبی??برای جلد کردن کبوتر بال ماده را باید قیچی کرد ولی بال نر را باچی ببندیم که زیاد اذیت نشه وفرار نکنه???ممنون داش
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ اﻱ ﻳﻜﻲ ﻳﻜﻲ ﭘﺮﻫﺎ ﺭا ﺑﺴﺖ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻌﻮ اﺯ ﻫﺮ ﭘﺮ ﻳﻚ ﺗﻚ ﮔﺮﻩ.
محمد
جمعه 16 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 07:12 ب.ظ
سلام ماده ها هم قوقوق می کنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
ﺑﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﻥ
علی
جمعه 16 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 06:41 ب.ظ
سلام به نظر من منظورم رو اشتباه فهمیدی اخه زدن کبوتر ماده توسط نر دوحالته بعضی وقتا نر ماده رو می زنه ولی اروم تر یعنی یکم شبیه نوازش است..... ولی یه جوردیگه ای است که مثل کبوترای من که وقتی ماده تو هلب یا خونه ی نرم می شه نرم می زنه یکم. ولی بعد اون ماده ام خیلی مستی می کنه می شینه کلشو می بره پایین قوقو می کنه ولی بعدازمدتی نر ماده رو می ندازه بیرون نمی دونم چی کارش است اعصابمو داغون کردن یه بار ماده می خواد جفت بشه ولی نمی شه باز بعضی وقتا این طوری می شه اعصابمو خراب کردن بخشید این قدر سوال می کنم اخه من میخوام زود تر باهم جفت بشن وجوجه کنن نمی خوام تو کارم ناموفق باشم..لطفا راهنمایی کتید ممنون شرمتده از مزاحمتون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ
ﻧﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﮕﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻭاﻥ. ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ.
علی
جمعه 16 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 01:40 ب.ظ
سلام راستی ماده ها هم قوقو می کنن???اخه بانرتوهلب می کتم ماده می شینه کلشو می بره پایین این قدر قوقو می کنه برانر ولی بعضی وقتا نر اینو می ندازه بیرون چی کارکنم ??اعصابمو داغون کردن یه بار می خوان جفت بشن تقریبا یه بار نر می زنه ماده رو این چه نریه اه. .ببخشید این قدرمی پرسم شرمنده
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﻛاﺭﻱ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺟﻔﺖ ﻣﻴﺸﻦ.
علی
جمعه 16 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 09:22 ق.ظ
سلام به نظرشماچه مدت طول می کشه تخم کنن???راستی شماکه می گین تنگی جااست پس چرا من نروماده روشب توهلب می کنم بیرون نمی رن نکنه چون جایی رو نمی بینن???ممنون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ 10 ﺭﻭﺯ ﺗﺨﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. اﺯ ﺟﺎﻱ ﺗﻨﮓ ﺑﺪﺷﻮﻥ ﻣﻴﺎﺩ. اﺯﺗﺮﺱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﻤﻴﺎﻥ. ﭼﻮﻥ ﻫﻤﺶ اﻭﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻲ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺫﻝ ﻣﻴﺰﻧﻲ.
امیر
پنج‌شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 09:12 ب.ظ
سلام من یک جفت کبوتر دارم می هر کاری می کنم جفت نمی شن وقتی تنهاشون می زارشتم هی به هم می پریدن لطفا راهنمایی کنید
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﻫﺮﺩﻭ ﻧﺮﻧﺪ.
علی
پنج‌شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 08:56 ب.ظ
سلام راستی کبوترنرتوهلب باماده نیست نکنه جاتنگه یاجفت نیست؟؟؟؟؟
پاسخ:
اﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺗﻨﮕﻲ ﺟﺎﺳﺖ
علی
پنج‌شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 08:38 ب.ظ
سلام اگه کبوتر باهم جفت هستند چرا نرماده رو می زنه بهش پا نمی ده??ممنون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ.
ﻃﺒﻴﻌﺘﺸﻮﻥ اﻳﻨﻪ. ﺑﻬﺶ ﻣﺒﮕﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻭاﻥ
علی
پنج‌شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 10:51 ق.ظ
سلام راستی همین الان جا کبوترام بودم دیدین وقتی کبوترا می خوان جفت گیری کنن ماده یانردورجفتش می چرخه بعدنوک تو نوک می کنن ..همین الان ماده ام همین کارا کرد ولی نزدیک نر شد که نک تو نک کنه نراینو زد یعنی چی??احساس غریبی می کنه نرکه جفت نمی شه??به نظرمن که ماده ام اماده تخم کردنه ولی نربهش پانمی ده ...کمک کنیین ممنون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﻧﻪ اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻫﻢ ﺟﻔﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺩاﺭﻩ ﺧﻮﺏ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺮﻩ. ﺗﺒﺮﻳﻚ.
علی
پنج‌شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 09:59 ق.ظ
سلام ببخشید وقت شمارو می گیرم می خواستم بگم اون کبوتر کوچیکرو که گفتین تو جعبه کنم برای همیشه تو جعبه باشه ????به مدت چندروز???اخه می دونی من برای کبوترام یه خونه توری درست کردم بزرگه بیشتر ولن حالا اینو توخونه کنم ???ممنون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ. ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻔﺖ ﺑﺸﻪ. ﻟﻂﻔﺎ ﻳﻪ ﻋﻜﺲ اﺯ ﺟﺎﺗﻮﻥ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﺑﻪ ﻳﻮاﻟﻬﺎﺗﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻡ. ﺳﻮاﻟﻬﺎﻱ ﺳﻤﺎ ﻣﺚ اﻳﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻢ ﻣﺎ ﻳﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺩاﺭﻳﻢ. ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻤﻜﺶ ﻛﻨﻴﺪ و ﺭاﻩ ﺣﻠﺶ ﭼﻴﻪ?
ﺧﺐ ﮔﻨﮕﻪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻜﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪﻳﺪ.
علی
پنج‌شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 09:56 ق.ظ
سلام اگه الان جوونه است چه قدرطول می کشه بالغ شه?ولی این همون ماده ای است که تو هلب قوقومیکرده وشماگفتید اون نیازبه نرداره ?به نظرشمانر غریبی نمی کنه چون دقیقا یک هفته دارم ??????????????ممنون لطفادقیق بگویید
پاسخ:
ﺳﻻﻡ. ﻣﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﺸﻪ. ﺟﻮﺟﻪ 10 ﻣاﻫﮕﻲ ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻴﺸﻪ. ﻧﻪ ﻏﺮﻳﺒﻲ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ
جاسم
پنج‌شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 07:31 ق.ظ
سلام ببخشید میخواستم بگم که جوجه های کبوترام هنوز خیلی کوچکن و مادرشون باز تخم میکنه و جوجه اش خیلی ریزمیمونه
پاسخ:
ﺳﻼﻡ.
ﺑﻠﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺭﻳﺰ ﻣﻴﻤﻮﻧﻨﺪ. ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺭا ﺑﺮﺩاﺭﻳﺪ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ
علی
چهارشنبه 14 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 09:37 ب.ظ
سلام راستی یه کبوتوساده دارم کوچیکه هیکلش ولی جوجه نیست یعنی نژادش این طوریه چون تاحالا ازاونا داشتم ولی سوال من اینه که اونو چطوری جفت کنم بعضی وقتا تو هلب بکنی می زنه ماده رو ولی توجعبه کتک می خوره خیلی سخته جفت کنم حالا چی کارکنم???????دقیقا بگویید اخه من جفت گاه مخصوص ندارم ممنون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﺑﺬﻳﺶ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﭼﻮﺑﻲ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺭاﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ
علی
چهارشنبه 14 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 09:32 ب.ظ
سلام خوبی?می خواستم بگم که هنوز کبوترم جفت نشده نمی دونم چی کارکنم نکنه نره غریبی می کنه اخه الان دقیقا یک هفته دارم ولی جفت نشدند نره هنوز ماده رو می زنه خواهشا بگین چی کارکنم چند روز تو هلب باشه?
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﻣﺎﺩﻩ اﺕ ﺟﻮﻭﻧﻪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺩﻟﻴﻠﻪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺸﻪ
moammad
سه‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 07:49 ب.ظ
واقعان ممنون از سایت خوبتون اخه میدونید چرا سوال کردم چون یهودی مادم خیلی بد اونوق هست اصلان بین اون همه نر فقد با یه کی جفت شده حالا هم این که ولش میکنم میره با اون یکی. یهودی نرمم تعجب میکنه البته هنوز دوروز هستش که زیر سبد هستند راستی غزاشونم زیر سبد بدم ولشون نکونم البته میتو نم جدا دوتایی ولشون کنم دوتای ولشون کنم خوبه که یهودی ماده نر شو جز نر یهودی نبینه تا انشا الله که جفت بشن ارزن هم بهشون میدم تا مگه جفت بشن ....
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻛﻪ ﻣاﺩﻩ ﺷﻤا ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻂﻲ ﻧﺮ ﻗﺒﻠﻴﺶ ﺭا ﻧﺒﻴﻨﺪ. ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺯ ﺟﻔﺖ ﺷﺪﻧﺶ ﻣﻂﻤﻴﻦ ﺷﺪﻳﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻱ ﺩاﻥ ﺩﺭﺷﺎﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻝ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
mohammad
دوشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 10:35 ب.ظ
سلام خسته نباشید با ارز پوزش میخواستم ببینم من یک جفت یهودی اصل دارم واصه همین حیفم میاد جفت نندازمشو ن میخواستم ببینم من زیر سبدشون کردم خوبه نر هم قر میزنه ولی ماده یهودی کمی بد اونوق است کبوتر های پرشیه خودمم هستم ماده هم توی تیپم دارم همین ماده یهدیه همین یکیتوی تیپم هست بقیه همه نر هستند 43تا دارم البته دلیل جفت انداختنمم جوجه کشی نیست یهودی نرم جلد نیست واسه همین چون کلان یک ماده داشتم اونم همین یهودیه گفتم جفت باید بندازمش وگرنه یهودی نره میره بعد که جفت شد میزنم با کفترام بپره...
واسه همین میخواستم ببینم زیر سبد خوبه اخهه من تابحال جفت نداختم فقد کفتر های اصیل رو میپرونم..با تشکر// باید چند هفته زیر سبد باشه .. :
پاسخ:
ﺳﻼﻡ ﺑﻠﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﻮﺑﻪ. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ. ﺑﻌﺪ اﺯ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺸﻲ ﻛﻪ ﺟﻔﺘﻨﺪ. اﻧﺎ ﺑﺮاﻱ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺎﺭﻱ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻜﻬﺸﻮﻥ ﺩاﺭ
مهدی
دوشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 01:42 ب.ظ
با سلام چطور میشه فهمید تخم کفتر خراب شده
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭا ه ﺻﺒﺮ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻌﺪ اﺯ 17-18 ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺮاﺏ ﺷﺪﻩ
علیرضاازشمیران
یکشنبه 11 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 10:14 ب.ظ
باسلام خدمت جناب آقای ضیا؛

مایلم باکمال خرسندی حضورجنابعالی اعلام نمایم که آن نرسبز که ازبام پایین افتاده بودوگم شده بود،پیداشد(بعداز13روز)ونزدجفتش بازگردانده شد،آیاجوجه هایشان رامیپذیرند؟

مجددا"ازراهنماییهای شماکمال تشکررادارم.


جفتش باز گردانده شد،آیاجوجه هایشان رامیپذیرند؟
پاسخ:
ﺩﺭﻭﺩ,
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻧﺮﺗﺎﻥ ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻩ. اﺣﺘﻤﺎﻝ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺪﺭ و ﻣﺎﺩﺭ و ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭا ﺩﺭ ﻳﻚ ﭼﻔﺘﻜﻦ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻂﻮﺭﻳﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺯﻳﺮ ﻧﻆﺮ ﺑﮕﻴﺮﺷﺎﻥ ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ. اﮔﺮ ﺩﻥ ﺩاﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻓﺮاﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻫﺮﺩﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩاﻥ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ
علی
یکشنبه 11 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 08:27 ب.ظ
سلام برای جلد کبوتر کلا چند وقت باید بال بسته باشنید منظورم این است تا کی باید هوانشوند ??????درضمن کبوترای من تو خونه ی توری هم هستن یکم اشنا ترن.ولی کلا چه مقدار دیگه خوب وارد می شون???ممنوت
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
اﺻﻮﻻ اﮔﺮ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺟﻠﺪ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻫﻐﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﺪ ﺷﻮﺩ. اﮔﺮ ﺟﻠد ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﺭﺩ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺟﻠﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ. ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺫاﺕ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺩاﺭﺩ
علی
یکشنبه 11 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 04:43 ب.ظ
سلام راستی اون دوتا کبوتر تو هلب می کنن ماده براش قوقو می کنه ولی نره این رو بیرون می کنه ومی زنه حالا چی کارکنم چند روز تو خونه نگه دارم قدیم دوروز بودن الان چند روز نگه دارم؟
پاسخ:
ﺳﻼﻡ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﮕﻬﺪاﺭ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺟﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮﻝ ﺑﻜﺸﺪ.
جواد
یکشنبه 11 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 04:41 ب.ظ
سلام کبوتر کله گیجک داشت ویکم کم تر شده ولی نمی تونه راحت غذا بخوره وگدنش همیشه پایینه چی کار کنم لطفا بگین
پاسخ:
ﺳﻼﻡ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺫﺗﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻬﺶ ﺩاﻥ ﺑﺪﻫﻴﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩﻡ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﺴﺖ
علی
شنبه 10 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 09:09 ب.ظ
سلام راستی اگه جفت نبودن چی کار کنم؟؟؟؟؟؟؟بعدخونه ی کبوترا اجری وتوش پلاستیک وبیرون پلاستیک کشیده وتوش گرم است برای زمستان دراین حال هم هلب به درد نمی خوره ؟؟؟؟منظورم این است که اگه تخم کنن داخل ان تخم ها خراب می شود احتمال زیاد؟به نظرمن هلب که توش دوتا کبوتر راحت جا می شن اخه وقتی تخم می کنن هر دوکبوتر نمی رن وفقط یکی وبه نظر من برای جوجه ها زیاد تنگجا تیست نظرشما چیست؟؟؟ممنون رفیق از سایت خوبت
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩﻡ ﺣﻠﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﻴﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻱ ﻣﻦ ﺑﮕﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ. اﮔﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﺮﺩﻳﺪ و ﻛﺎﺭﻳﺶ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻴﺪ ﺑﻜﻨﻴﺪ ﺑﻜﺬاﺭﻳﺪ ﺑﺎﺳﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺳﺘﻮﻥ.
اﮔﺮ ﺟﻔﺖ ﻧﻴﺳﺘﻨد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮ ﺟﻔﺘﻜﻦ ﺑﺬاﺭﻳﺪﺷﻮﻥ ﺗﺎ ﺟﻔﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
علی
شنبه 10 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 08:59 ب.ظ
سلام به نظرمن هلب خیلی هم کوچیک نیست ولی می گن که بعد از یک ماه که تخم هاشون جوجه شد تمیز کنی اشکال نداره نظرتون چیست؟
پاسخ:
ﻧﻪ اﺳﻜﺎﻝ ﻧﺪاﺭﻩ. ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ
علی
شنبه 10 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 05:11 ب.ظ
سلام یه کبوترزرد نر گرفتم تازه ..کبوترروباماده انداختم توجعبه تادوروز بعد برای هواخوری تو تور ول می کردم بعددوروز دوباره ولش کردم تو تور هی می پرید این ور اون ور ماده هم پشتسرش می رفت که دیگه خسته شد بعداینو امشب توهلب کردم بامادش ولی درشونونبستم به تظرتون جفت شدن ؟می خوان تخم کنن؟
پاسخ:
ﺳﻼﻡ. اﺣﺘﻤﺎﻝ 90% ﺟﻔﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ. ﻳﻜﻲ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﻳﺮ ﻧﻆﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪﺷﺎﻥ.
علی
شنبه 10 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 02:03 ب.ظ
سلام یعنی اشکال نداره اگه برن تو هلب تخم کنن وبعدازمدتی اشغال ها روتمیز بکنم اگه تو خونه هم گرم باشه هلب بدرد نمی خوره ممنون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻴﻮﻥ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻲ. اﻣﺎ ﺗﻨﮕﻲ ﺟﺎﺷﻮ ﭼﻜﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻲ?
علی
شنبه 10 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 06:51 ق.ظ
نه منظورم این بود اگه باکبوتر دیگه ای جفت شد چون کبوتر ا مخصوص باهم جفت می شن
پاسخ:
اﺻﻮﻻ ﺑﺎ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺩﻳﮕﻪ اﻱ ﺟﻔﺖ ﻧﻤﻴﺸﻦ. ﻣﮕﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ. ﭘﺲ ﺟﺪا ﻧﻜﻨﻴﺪ
علی
جمعه 9 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 07:16 ب.ظ
سلام خوبی ببخشید این قدر مظاحمتون میشم کبوتر وقتی می خواد تخم کنه نوک تو نوک هممی کنن بعد سوار هم می شن ولی وقتی میخوان جفت بشن چی کار می کنن اخه می خواستم بدونم که اگریه بار جفت شد جداش کنم.ممنون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﺭﻭﻳﻬﻢ ﺳﻮاﺭ ﺷﺪﻥ ﻫﻤﻮﻥ ﺟﻔﺖ ﺧﻮﺭﺩﻧﻪ. و ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻮ ﺳﻮاﺷﻮﻥ ﻛﻨﻴﺪ?
علی
جمعه 9 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 07:14 ب.ظ
سلام خوبی؟اگه هلب باشه اشکالش چیه اخه هلب اگه باشه رو دیوار بیشتر می شه نصب کرد حالا می شه بگین چرا هلب خرابه ممنون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﭼﻮﻥ ﻓﻠﺰﻩ. ﺳﺮﺩﻭ ﮔﺮﻡ ﻣﻴﺸﻪ. ﻣﻮﻓﻮﻉ ﺭﻭش خﺸﻚ ﻧﻤﻴﺸﻪ. اﻣﻜﺎﻥ ﺩاﺭﻩ ﭘﺎﺭﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﺭا ﺯﺧﻢ ﻛﻨﻪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎﻱ ﺗﻨﮕﻴﻪ ﺑﺮاﻱ ﻛﺒﻮﺗﺮ و ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﺵ.
علی
جمعه 9 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 12:04 ب.ظ
سلام خوبی عزیز؟توی گنجه ی کبوتر هلب بهتره یا خونه ی چوبی اشکال نداره همشون باشه
پاسخ:
ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﻥ,
ﺣﻠﺒﻲ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ. ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻪ
علی
جمعه 9 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 09:57 ق.ظ
سلام برای این که کبوتر جفت بشه چند روز تو خونه باید باشه منظورم تو خونه چوبیه ؟بعد اشکال داره اینارو یکم بیرون ول کنیم بابقیه کبوتراکه غذابخوره بعددوباره تا روز بعد تو خونه کنیم ممنون فقط یکم دقیق تر بگویید..........موفق باشید
پاسخ:
ﺩﺭﻭﺩ
اﮔﺮ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻫﺎ اﺯ,ﻫﻤﻪ ﻧﻆﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ اﻭﻝ ﺟﻔﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ 3 ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮاﻱ ﻫﻮاﺧﻮﺭﻱ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﺩﺭﺷﺎﻥ ﻣﻴﺂﻭﺭﻳﺪ اﻳﺮاﻭﻱ ﻧﺪاﺭﻭ ﻓﻘﻄ ﻣﻮاﻇﺒﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﻔﺖ ﻧﺨﻮﺭﻧﺪ.
علی
پنج‌شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 07:57 ق.ظ
سلام خوبی؟می خواستم بپرسم که برای هواکردن کبوتر تعدادشون کمه حتما باید جفت باشندکه فرارنکنن چون همیشه تو خونه توری بزرگه شون ولن ولی میان بیرون می پرن بالا پاین با ولی زود میان جا بقیه کبوتر ممنون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ.
ﺧﻮﺑﻢ ﻣﺮﺳﻲ.
ﺑﺮاﻱ ﭘﺮاﻧﺪﻥ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎﻱ ﻧﺎﺟﻠﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺳﺖ ﺩاﺭﻧﺪ. و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﺟﻔﺖ ﻛﻨﻴﺪ و اﻧﺎﻇﺎﺭ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎﺧﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ.
ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﺑﺎﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮﻳﺪﻥ و ﭘﺮﻭﻟﺰ,ﻧﻜﺮﺩﻥ ﻣﺴﺖ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ اﺳﺖ.
علی
چهارشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 07:02 ق.ظ
سلام خوبی؟دلیل قور قور کبوتر نر چیه منظورم اینه که بعضی ها شون دم کشی ومی قرن ولی بضی ها کم تر یا اصلن نمی قرن یعنی نطفه ندارن؟ممنون از سایت خوبتون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﺧﻴﺮ اﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻧﻂﻔﻪ ﻧﺪاﺭﻩ. اﺧﻼﻗﻬﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻪ
علی
سه‌شنبه 6 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 04:28 ب.ظ
یعنی دیگه اماده برای جفت شدن وتخم کردن درسته؟بعدیه نردارم ازاین کوچکاست هیکلش کوچیکه ولی اونومی زنه دیگه نر ندارم
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﺑﻠﻪ. ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
علی
سه‌شنبه 6 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 06:53 ق.ظ
سلام یه کبوتر ماده دارم تو خونه هوم هوم می کنه ولی به شدیت نر نمی رسه یعنی به سن بلوغرسیده ؟ممنون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﻧﻪ اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ اﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﻧﺮ ﺩاﺭﻩ.
علی
دوشنبه 5 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 09:00 ب.ظ
سلام برای هوا کردن کبوتر مراحل مقدماتی رو بهم توضیح می دین ممنون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﻟﻂﻔﺎ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺭا ﺑﺨﻮﻧﻴﺪ. ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩاﺩﻩ ﺷﺪﻩ
علی
یکشنبه 4 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 05:18 ب.ظ
سلام میخواستم بپرسم کفتریی رو که هوا میکنیم هوا نمیره دوباره میره سر جاش میشینه باید چکار کنیم هوا بره
پاسخ:
ﺳﻼﻡ.
ﺭﺩﺵ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮﻩ. ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ
علی
یکشنبه 4 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 04:40 ب.ظ
پس هیچ کاری نمی شه کرد چون تمام نرهارو میزنه خیلی قویه چی کار کنم؟
پاسخ:
اﻭﻝ ﻣﻂﻤﻴﻦ ﺷﻴﺪ ﻣﺎﺩﻩ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺳﻮاﺵ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻬﺎﺭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺮ ﺟﻔﺘﺶ,ﻛﻨﻴﺪ
علیرضا ازشمیران
یکشنبه 4 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 01:07 ب.ظ
سلام خدمت برادرگرامی جناب آقای ضیا؛

خواستم خدمتتون عرض کنم که ماده کبوترسابق الذکرخوشبختانه الان مدت شش روزاست که ازجوجه هاش مراقبت می کنه واونهارو رهانکرده،بنظرشماآیااین روند روهمچنان ادامه میده،تاچه مدتی ؟باتوجه به شواهدوقرائن موجودآیامیتونه به تنهایی جوجه هاروبزرگ کنه؟درغیراینصورت ازچندروزگی به بعدمیشه جوجه هارودستی تغذیه کرد؟

بانهایت تشکروامتنان.
پاسخ:
ﺳﻼﻡ.
اﺣﺘﻤﺎﻝ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺭﻭاﻝ اﺩاﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻢ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩﺑﻌﻀﻲ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﺯﺳﺖ ﺭﻭﺯﮔﻲ ﻫﻢ ﺩاﻥ ﺩاﺩﻩ اﻧﺪ. اﺯﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺩاﻥ ﺩاﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﻨﻴﺪ.
رضا موتوری
یکشنبه 4 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 12:51 ق.ظ
سلام
ببخشید. بابت سوالم که پرسیده بودم کفترم نیو کاسل به پاهاش و کتش زده .
میخواستم بدونم راه درمانی هست . خواهش میکنم راهی به من نشون بدید چون کفترم خیلی برام مهمه.
متشکرم
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺭاﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺭاﻩ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺎﺳﺪ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻲ اﻃﻼﻋﻢ.
علی
شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 08:27 ب.ظ
سلام باعرض خسته نباشی فقط کبوترهای نر می تونن بقرن چون یه کفتر دارم از قیافش ماده است بعدشم بکم تو هلب قوقو می کنه ایا ماده است ؟
پاسخ:
ﺩﺭﻭﺩ,
ﺑﻌﻀﻲ اﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﻮﺭ ﻣﺒﻜﺸﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﻮاﻥ ﺁﻧﺮا اﺯ ﻧﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺩاﺩ.
محمد ناراحت
شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 02:19 ب.ظ
سلام می خواستم بگم که خونشون بزرگه یعنی توش اگه دوطبقه یاسه طبقه بشه سی عدد یا چهل تا جا می شن خیلی کم بیستا بعد۵تاکبوتردارم که یکی از نرام مریضه ودیگری بابقیه کبوترامه واز بقیه کوچک تره..زودترجواب بدید ممنون
پاسخ:
ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩﻡﻛﻪ ﻋﻜﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ
محمد ناراحت
جمعه 2 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 09:33 ب.ظ
سلام من چندتا کبوتر دارم ولی اعصابمو خرد کردن جفت نمی شن همش با هم دعوا می کنن خواهشا بگین چی کارکنم بعد شم یکی از نرها کوچک تراست یعنی امکان داره تابستون جفت شن بعد تخم کنن درمورد لونه همه چیش بی زحمت تو ضیح بدین ممنوووون. چرابعضی کبوترای نر کوچک نمی تونن با ماده هاجفت بشن حتی بااین که به سن بلوغ رسیدن خواشا به تمام سوالاتم حواب بدین من تازه کارم ممنون از سایت خوبتوووون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻥ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ اﻋﺼﺎﺑﺘﺎﻥ ﺧﺮﺩ اﺳﺖ و اﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺩاﺭﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺘﺮﻱ ﺑﺪﻫﻴﺪ. ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺩاﺩﻡ. اﻭﻝ اﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻳﺘﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ اﺳﺖ. ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺩاﺭﻳﺪ و اﺯ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮاﻟﻬﺎ. ﻫﺮ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻧﺮﻱ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻳﺰﻱ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻔﺖ ﺑﺨﻮﺭﺩ. ﺷﻤﺎ ﻟﻂﻔﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻜﺲ اﺯ ﻣحﻞ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ و ﺧﻮﺩ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ اﺭاﻳﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻬﺘﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻢ.
mohamad javad
جمعه 2 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 08:20 ب.ظ
حتی اگر نر هم باشه جداش کنم ؟بعد نمی شه کار دیگه کنم اخه جای دیگه ای ندارم که همیشه از هم جدا باشن راه حل دیگه ای نیست ؟ممنووووون
پاسخ:
اﮔﺮ ﺩﻋوﺎ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺟﺪﻫﻴﺶ ﻛﻨﻴﺪ. ﻧﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺭاﻩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺴﺖ
mohamad javad
جمعه 2 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 10:36 ق.ظ
سلام باعرض خسته نباشی یه سوال دیگه داشتم واین است که نر از ماده کوچک تر باشه اشکال داره یا بعضی از ماده ها خیلی قوی هستند ونر هارومی زنن بعداین ماده همیشه توکل که می ره مثل نرها قوقو می کنه حالا چی کار کنم مممون از پاسخ سریعتون
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
اﻭﻝ اﺯ ﻫﻤﻪ ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻂﻤﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﺩﻩ اﺳﺖ? اﮔﺮ ﻣﻂﻤﻴﻨﻴﺪ ﺟﺪاﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺮﻱ ﺭا ﻧﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺒﻴﻨﺪ. ﺑﻌﺪ ﺟﻔﺘﺶ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
رضا موتوری
جمعه 2 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 03:52 ق.ظ
سلام
یکی از کفترام نیو کاسل به پاهاش و کتش زده الانم تخم گذاشته چیکارش کنم جداش کنم یا بزارم بخوابه رو تخمش .
متشکرم
پاسخ:
ﺳﻼﻡ ﺟﺪا و ﻗﺮﻧﻂﻴﻨﻪ اﺵ ﻛﻦ
mohamad javad
پنج‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 02:26 ب.ظ
شرمنده می شه جوابو بگی اخه جوابو پیدا نکردم ممنون
پاسخ:
خ:

ﺩﺭﻭﺩ. اﻭﻝ اﺯ ﻫﻤﻪ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮا اﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﻬﺎﺭ ﺟﻓﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﺩﻭﻡ ﺑﺮاﻱ ﺟﻔﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻔﺘﻬﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺟﻔﺘﻜﻦ ﻗﺮاﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺩاﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩاﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺩاﺭﻧﺪ.
mohamad javad
پنج‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 12:18 ق.ظ
سلام چندتا کبوتر دارم وباهم جفت نمشوند ماده هام نررارومیزنن ویکیش غرغرمی کنه یعنی بابقیه دعوامی کنه الان یکی دبگه از ماده ها فقط توخونه ولی جفت نداره بهم بگین چی کارکنم یکم دقیق ترتوضیح بدین .........من یه بار دیگه سوالو پرسیدم ولی ارسال نشد ممنون
پاسخ:
ﺟﻮاﺏ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻛﺎﻣﻨﺖ اﻭﻝ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ
علیرضاازشمیران
چهارشنبه 30 دی‌ماه سال 1394 ساعت 05:37 ب.ظ
سلام خدمت جناب آقای ضیا؛

من بسیارشرمنده ام که اینهمه مزاحم جنابعالی می شوم ولی چه کنم که پرسشهای جدیدی برام پیش می آید،درمورد دوپرسش قبلی که فرمودیدماده تاچندروزبه جوجه هادون میده وبعدآنهارارهامیکنه ؛آیامیشودبعداز اون مدت جوجه هاروبصورت دستی دون بدم ،درنهایت ماده چندروزبه جوجه هامیرسه؟

خیلی خیلی وبی نهایت ازلطف حضرتعالی ممنونم؛باآرزوی بهترینهابرای شما.
پاسخ:
ﺳﻼﻡ,
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﺎﻥ ﻫﺪﻑ اﻳﻦ ﻭﺑﻼﮒ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎ ﺟﻮاﺏ ﺑﺪﻩ. اﮔﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﺭﻣﺎﻥ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺷﻴﺮ ﺩاﺩﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺩاﻥ ﺩاﺩﻥ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭا ﻭﻝ ﻛﻨﻪ ﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺎﻳﺸﺎﻥ, ﺑﺰﺭﮔﺸﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ. اﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻮاﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﮕﺬاﺭﺩ. و اﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻧﺸﺎﻥ ﻫﺴﺖ
علیرضاازشمیران
سه‌شنبه 29 دی‌ماه سال 1394 ساعت 07:46 ب.ظ
باسلاموعرض ارادت واحترام؛

باتشکرازپاسخ سریعتون ،بسیارسپاسگذارم،درخصوص کبوترهای مزبور،آیامیشودهردوجوجه را(یکی ازآنهاامروزازتخم خارج شد)زیریکجفت کبوترکه چهار،پنج روزاست که تخم گذاشته اندقرارداد آیاجوجه هارامیپذیرند،ودرصورت پذیرش نسبت به تولیدشیرمخصوص ،مشکلی پیش نمی آید.

باسپاس فراوان
پاسخ:
ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﺎﻥ,
ﺷﺎﻳﺪ اﻧﻬﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﺭا ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ اﻣﺎﺑﺪﻧﺸﺎﻥ ﺷﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻜﺮﺩﻩ. ﺑﺮاﻱ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺮﻱ ﺟﻮﺟﻪ اﺯ ﻧﻆﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺧﺘﻼﻑ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
علیرضاازشمیران
سه‌شنبه 29 دی‌ماه سال 1394 ساعت 10:34 ق.ظ
باسلام وعرض احترام ؛

شوربختانه نریک جفت کبوترکه جوجهایشان دارندازتخم خارج می شوند(یک روزدیگر)ازلب بام پریدوچون قیچی بود(دوتیز،دوتیز) به بامهای پایین همسایگان افتادومن دسترسی به آن نرنداشتم، آیاماده جوجه هارابزرگ خواهدکرد؟
آیامی شودجوجه هاراتقسیم کردوهریک رازیریک جفت کبوتردیگرکه فاصله ی جوجه هایشان دوسه روزاست گذاشت ؟
یک جفت کبوتردیگرهستندکه یکی ازجوجه هایشان درآمده وتخم دیگرخراب شده ولی فاصله سنی این جوجه باآن دوجوجه 5روزاست،باتوجه به بحث شیرکبوترآیامیشود یکی از جوجه هایاهردورازیر این یک جفت گذاشت،آیاقبول میکنند؟

باسپاس ازاینکه وقتتون رودراختیاربنده می گذارید
پاسخ:
ﺩﺭﻭﺩ,
ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﺑﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﻭاﻗﻌﻪ. ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻧﻬﺎ ﺭا ﻭﻝ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺭا ﺯﻳﺮ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﻤﺴﻦ ﺩاﺭﻧﺪ ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ. ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﭘﺮ ﺩﺭﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ اﻧﻬﺎ ﺭا ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
1    2    3    4    5    ...    13    >>
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

مهر ورزیده، فقط در باره‌ی متن یادداشت نظر بدهید.


نام :
ایمیل:
تارنما:
[حذف مشخصات]
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد